Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

ImSooHappySometimes
09:12
Najgorzej jest jak człowiek siedzi sam w nocy i się zastanawia. Nawet jeśli przez większość czasu jest dobrze, to wieczorem zawsze mam wrażenie, że coś jest nie tak.
Reposted fromchocoway chocoway viakarna karna
ImSooHappySometimes
09:12
Jestem zmęczona i wypalona, a to dopiero początek tygodnia,  a to dopiero - w sumie początek dorosłości  
— autor nieznany
Reposted fromkarna karna
09:12
Czasami czuję się za bardzo skomplikowana dla samej siebie.
— Alkohol prochy i ja - Barbara Rosiek (via czarne-lustro)
Reposted fromshitsuri shitsuri viakarna karna
ImSooHappySometimes
09:12
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viawrazliwa wrazliwa
09:10
3543 a415 500

l0vely-kisses:

this is me on so many levels

Reposted fromjanuaryloverxx januaryloverxx viawrazliwa wrazliwa
ImSooHappySometimes
09:06
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''

March 24 2017

11:39
Czasami czuję się za bardzo skomplikowana dla samej siebie.
— Alkohol prochy i ja - Barbara Rosiek (via czarne-lustro)
Reposted fromshitsuri shitsuri viakarna karna
ImSooHappySometimes
11:38
nic tak nie upiększa mężczyzny,  jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
Reposted fromhole-love hole-love viakarna karna
ImSooHappySometimes
11:38
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viakarna karna

February 22 2017

ImSooHappySometimes
10:33
Bardzo często wydaje nam się, że coś nam w życiu przepadło. Że szansa była tylko jedna i właśnie ją przegapiliśmy. I zamiast zastanowić się, jak sobie ułożyć to życie na nowo, to wygodniej nam rozsiąść się na kanapie i wyć. A tymczasem to wcale nieprawda, że szansa jest jedna, a później już wszystko przepada.
— hush
Reposted fromkyte kyte viaindywidualistkaaa indywidualistkaaa
ImSooHappySometimes
10:28
Miałem zamiar podejść do Ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.
— Piotr Adamczyk, z książki, która ukaże się we wrześniu
Reposted fromxalchemic xalchemic viakarna karna
ImSooHappySometimes
10:22
Milczenie to tekst, który niezwykle łatwo jest błędnie zinterpretować.
— Julian Tuwim
Reposted fromtheatreofdream theatreofdream viawrazliwa wrazliwa
ImSooHappySometimes
10:20
Do Ciebie. Do Twojego łóżka. W Twoje ramiona.
— tak bardzo
Reposted fromniezwyykla niezwyykla viawrazliwa wrazliwa
ImSooHappySometimes
10:19
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong viawrazliwa wrazliwa

July 09 2015

ImSooHappySometimes
16:22
Powrót?

May 31 2015

ImSooHappySometimes
16:59
Tyle bym chciała, a tak mało chcieć mogę..
— dlaczego?
ImSooHappySometimes
16:56
Ludziom przytrafia się to, co się przytrafia, a nie to, na co zasługują.
— Dr House
Reposted fromMissMurder MissMurder viawrazliwa wrazliwa
ImSooHappySometimes
16:47
- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.
— Olga Frycz

May 19 2015

21:24
6461 d998
Reposted fromkniepuder kniepuder viawrazliwa wrazliwa
ImSooHappySometimes
21:19
Panie daj odwagę, by zmienić to, co zmienić mogę i daj mi siłę, by pogodzić się z tym, na co nie mam wpływu.
— pożyczone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl